Đào tạo - chuyển giao

service-icon

Đào tạo vận hành, bảo dưỡng cầu trục cổng trục và palang

Hong Long cung cấp dịch vụ đào tạo vận hành bảo dưỡng cầu trục, cổng trục và palang cả phần điện và cơ khí.

Chi tiết