Lắp đặt vận hành cầu trục cổng trục 24/24

Dịch vụ

Lắp đặt vận hành cầu trục cổng trục 24/24

Lắp đặt & vận hành

Hong Long Hoist cung cấp dịch vụ lắp đặt cầu trục, cổng trục và palang. Với chuyên môn và kinh nghiệm đội ngũ lắp đặt của Hong Long đảm bảo an toàn và lắp đặt nhanh chóng với chi phí thấp nhất.

Dịch vụ lắp đặt

Sau khi lắp đặt Hong Long sẽ thử vận hành palang, xe con và di chuyển cầu trục có hoạt động bình thường theo thiết kế hay không.

Tiếp đến chúng tôi sẽ thử tải tĩnh và động, với thử tải tĩnh tải trọng nâng hạ sẽ bằng 1,25 lần thiết kế, thử tại động bằng 1,1 lần.

Crane Installation

Dịch vụ vận hành

Sau khi lắp đặt và kiểm tra vận hành đầy đủ Hong Long sẽ bàn giao đầy đủ hướng dẫn sử dụng, các biện pháp an toàn để bên sử dụng có thể bảo dưỡng, vận hành một cách an toàn, hiệu quả.

Hoặc đăng ký lắp đặt: